uchwała w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2022 rok.