uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości Gminy Miasto Szczecin przy ul. Siennej 1,2,3 w Szczecinie.

Nr uchwały: 
92/22
Data uchwały: 
02/03/2022
Kadencja: 
2019-2024