uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r.