Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Stare Miasto za 2019 r.