Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla za 2015r. cz. II