uchwała w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego Rady Osiedla Stare Miasto na 2019 rok