uchwała Zarządu RO w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego na 2020 r.