Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
115/23 17/05/2023 uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działki nr 10/16, 10/17, 10/8, obrębu 1038, położonych w Szczecinie przy ul. Św. Ducha. 31/08/2023
75/21 16/07/2021 uchwała w sprawie dzierżawy powierzchni reklamowej na budynku przy Nowy Rynek 3 w Szczecinie. 06/07/2023
83/21 28/10/2021 uchwała w sprawie finansowania działań na osiedlu Stare Miasto w 2021 r. 06/07/2023
85/21 02/12/2021 uchwała w sprawie finansowania działań na osiedlu Stare Miasto w 2021 r. 06/07/2023
106/22 16/11/2022 uchwała w sprawie finansowania działań na osiedlu Stare Miasto w 2022 r. 25/07/2023
96/22 18/05/2022 uchwała w sprawie finansowania działań na osiedlu Stare Miasto w 2022 r. 25/07/2023
116/23 17/05/2023 uchwała w sprawie finansowania działań na osiedlu Stare Miasto ze środków w planie finansowym RO Stare Miasto na 2023 r. 31/08/2023
70/21 08/06/2021 uchwała w sprawie finasowania działania związanego z aktywizacją mieszkańców osiedla Stare Miasto w 2021 r. 06/07/2023
73/21 28/06/2021 uchwała w sprawie nadania nazwy placu w obrębie ulic Henryka Pobożnego, Szczerbcowa, Jarowita i Zygmunta Starego w Szczecinie 06/07/2023
103/23 03/10/2022 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, lub skweru, lub wydzielonej części placu w rejonie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie im. Artura Rubinsteina zgodnie z proponowanymi lokalizacjami wskazanymi we wniosku. 25/07/2023