uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia projektu planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok