Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj rosnąco Data dodania
53/17 23/01/2017 załącznik do uchwały 53/17 05/03/2017
109/18 12/10/2018 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania finansowanego ze środków przyznanych przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych na organizację festynu dla mieszkańców osiedla Stare Miasto. 03/11/2018
100/18 27/06/2018 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania finansowanego ze środków przyznanych przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych na organizację festynu dla mieszkańców osiedla Stare Miasto. 03/11/2018
104/18 08/08/2018 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego planu zadań inwestycyjnych w związku z zadaniem pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” w 2018 r. 03/11/2018
102/18 08/08/2018 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego planu zadań inwestycyjnych w związku z zadaniem pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” w 2018 r. 03/11/2018
55/17 22/02/2017 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego propozycji zmiany ordynacji wyborczej do Rad Osiedlowych. 05/03/2017
63/17 06/04/2017 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenia placu im. Mariana Jurczyka 16/06/2017
92/18 26/04/2018 w sprawie wyrażenia sprzeciwu Rady Osiedla Stare Miasto dotyczącego budowy parkingowca na skwerze przy ul. Rybackiej i Dworcowej w Szczecinie 21/06/2018
87/18 14/02/2018 w sprawie wydatkowania środków budżetowych z planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok w I kwartale 11/03/2018
91/18 26/04/2018 w sprawie wydatkowania środków budżetowych z planu rzeczowo – finansowego na 2018 rok w II kwartale 21/06/2018