Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj malejąco
98/18 28/05/2018 w sprawie przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok. 03/11/2018
99/18 28/05/2018 w sprawie opinii dotyczącej udziału Trafostacji Sztuki w Szczecinie w programie „Poprawa estetyki przestrzeni Miasta Szczecin 03/11/2018
100/18 27/06/2018 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania finansowanego ze środków przyznanych przez Komisję ds. Inicjatyw Społecznych na organizację festynu dla mieszkańców osiedla Stare Miasto. 03/11/2018
101/18 11/07/2018 w sprawie opinii dotyczącej lokalizacji Jarmarku Jakubowego w Szczecinie 03/11/2018
102/18 08/08/2018 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego planu zadań inwestycyjnych w związku z zadaniem pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” w 2018 r. 03/11/2018
103/18 08/08/2018 w sprawie opinii dotyczącej bezprzetargowej sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych e Szczecinie w rejonie ul. Panieńskiej 03/11/2018
104/18 08/08/2018 w sprawie zmiany zakresu rzeczowego planu zadań inwestycyjnych w związku z zadaniem pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” w 2018 r. 03/11/2018
105/18 08/08/2018 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2018 roku. 03/11/2018
106/18 06/09/2018 w sprawie opinii dotyczącej ograniczenia nocnej sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin – 03/11/2018
107/18 06/09/2018 w sprawie przyjęcia korekty planu rzeczowo-finansowego na 2018 rok. 03/11/2018