Uchwały Archiwum

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
76/17 01/09/2017 w sprawie opinii dotyczącej opracowania projektu budowlano – wykonawczego w ramach zadania pn. „Równe chodniki dla Szczecina” 22/10/2017
59/17 06/04/2017 w sprawie opinii dotyczącej organizacji Kiermaszu Ogrodniczego "Pamiętajcie o Ogrodach" 16/06/2017
112/18 12/10/2018 w sprawie opinii dotyczącej projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn. „Remont schodów przed północną elewacją Ratusza Staromiejskiego” 21/11/2018
97/18 03/11/2018 w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin 03/11/2018
96/18 28/05/2018 w sprawie opinii dotyczącej remontu chodników przy ul. Tadeusza Mazowieckiego” w Szczecinie 03/11/2018
99/18 28/05/2018 w sprawie opinii dotyczącej udziału Trafostacji Sztuki w Szczecinie w programie „Poprawa estetyki przestrzeni Miasta Szczecin 03/11/2018
111/18 12/10/2018 w sprawie opinii dotyczącej wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gminnych nieruchomości gruntowych w rejonie ul. Panieńska/Środowa 21/11/2018
60/17 06/04/2017 w sprawie opinii na rozbudowę parteru budynku przy ul. Placu Żołnierza Polskiego 4 w Szczecinie 16/06/2017
117/18 17/01/2019 w sprawie opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 3/12 z obrębu geodezyjnego 1030 Szczecin 14/02/2019
83/18 11/01/2018 w sprawie przedstawienia planu zadań inwestycyjnych w związku z zadaniem pn. „Współfinansowanie Rad Osiedli” w 2018 r. 28/01/2018