W sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego Rady Osiedla Stare Miasto na rok 2014