W sprawie przyjęcia planu rzeczowwo - finansowego na 2013 rok.