Uchwały

Nr uchwałysortuj malejąco Data uchwały Tytuł Data dodania
1/19 16/05/2019 uchwała w sprawie w sprawie zmiany zakresu rzeczowego planu zadań inwestycyjnych „Współfinansowanie Rad Osiedli” w 2019 r. 29/05/2019
1/19 18/09/2019 uchwała Zarządu RO w sprawie przyjęcia planu rzeczowo - finansowego na 2020 r. 20/10/2019
1/2022 13/12/2022 uchwała Zarządu RO w sprawie przygotowania projektu planu rzeczowo – finansowego na 2023 rok 26/07/2023
10/19 04/06/2019 uchwała w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu przy ul. Osiek 7 w Szczecinie 24/06/2019
100/22 06/09/2022 uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin dz. 22/38 przy ul. Podgórnej 66 w Szczecinie. 25/07/2023
101/22 03/10/2022 uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin dz. 30/30 i 30/31 z obrębu 1037 przy ul. Małej Odrzańskiej w Szczecinie. 25/07/2023
102/22 03/10/2022 uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin dz. nr 22/41 w obrębie 1040 w sąsiedztwie ul. Wyszyńskiego i ul. Podgórnej 66 w Szczecinie. 25/07/2023
102/22 24/10/2022 uchwała w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na zadanie do Budżetu Osiedlowego na lata 2019-2024 25/07/2023
103/23 03/10/2022 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, lub skweru, lub wydzielonej części placu w rejonie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie im. Artura Rubinsteina zgodnie z proponowanymi lokalizacjami wskazanymi we wniosku. 25/07/2023
104/22 24/10/2022 uchwała w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na zadanie do Budżetu Osiedlowego na lata 2019-2024 25/07/2023