Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
109/23 19/01/2023 uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2022 r. 26/07/2023
108/23 19/01/2023 uchwała w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na 2023 rok. 26/07/2023
1/2022 13/12/2022 uchwała Zarządu RO w sprawie przygotowania projektu planu rzeczowo – finansowego na 2023 rok 26/07/2023
107/22 16/11/2022 uchwała w sprawie zmian Statutu Osiedla Miejskiego Stare Miasto 25/07/2023
106/22 16/11/2022 uchwała w sprawie finansowania działań na osiedlu Stare Miasto w 2022 r. 25/07/2023
102/22 24/10/2022 uchwała w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na zadanie do Budżetu Osiedlowego na lata 2019-2024 25/07/2023
104/22 24/10/2022 uchwała w sprawie zabezpieczenia środków inwestycyjnych na zadanie do Budżetu Osiedlowego na lata 2019-2024 25/07/2023
103/23 03/10/2022 uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy, lub skweru, lub wydzielonej części placu w rejonie Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie im. Artura Rubinsteina zgodnie z proponowanymi lokalizacjami wskazanymi we wniosku. 25/07/2023
102/22 03/10/2022 uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin dz. nr 22/41 w obrębie 1040 w sąsiedztwie ul. Wyszyńskiego i ul. Podgórnej 66 w Szczecinie. 25/07/2023
101/22 03/10/2022 uchwała w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin dz. 30/30 i 30/31 z obrębu 1037 przy ul. Małej Odrzańskiej w Szczecinie. 25/07/2023