Radni Osiedla

ZYCHOWICZ PRUS
MAŁGORZATA HENRYKA
PRZEWODNICZĄCA
BORYS
KRZYSZTOF
WICEPRZEWODNICZĄCY
STARZYŃSKA
LIDIA URSZULA
SKARBNIK
WÓJCIK
LUCYNA NATALIA
SEKRETARZ
STANKIEWICZ
AGATA GABRIELA
CZŁONEK ZARZĄDU
GIBAS
JACEK
RADNY
MINER
ARTUR ANDRZEJ
RADNY
DUTKA
ARKADIUSZ
RADNY
MOŁDA
JANUSZ
RADNY
PIĄTEK
JACEK
RADNY
SZESZKO
BARBARA MONIKA
RADNA
KOCZOROWSKA
ALEKSANDRA JADWIGA
RADNA
ŻYŁKOWSKA
JAGODA MARIA
RADNA
KRZYŻANOWSKA
SABINA MARIA
RADNA
KIEREŚ
ERIKA MARIANNA
RADNA