Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytuł Data dodaniasortuj rosnąco
120/23 17/11/2023 uchwała w sprawie finansowania działań na osiedlu Stare Miasto ze środków w planie finansowym RO Stare Miasto na 2023 r. 12/12/2023
119/23 17/08/2023 uchwała w sprawie zadania do Budżetu Osiedlowego Rady Osiedla na lata 2019-2024 31/08/2023
118/23 27/07/2023 uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2023 r. 31/08/2023
117/23 05/06/2023 uchwała w sprawie opinii nt. wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych na terenie Gminy Miasto Szczecin 31/08/2023
116/23 17/05/2023 uchwała w sprawie finansowania działań na osiedlu Stare Miasto ze środków w planie finansowym RO Stare Miasto na 2023 r. 31/08/2023
115/23 17/05/2023 uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin, stanowiącej działki nr 10/16, 10/17, 10/8, obrębu 1038, położonych w Szczecinie przy ul. Św. Ducha. 31/08/2023
114/23 21/04/2023 uchwala w sprawie podjęcia działań przez Radę Miasta Szczecin w celu ustanowienia Śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na Starym Mieście w rejonie ulic wyłączonych ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto. 26/07/2023
113/23 17/04/2023 uchwała w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Miasto Szczecin dz. 18/19 i 18/20 z obrębu 1037 w rejonie ul. Mariackiej 4, 4a w Szczecinie. 26/07/2023
112/23 15/02/2023 uchwała w sprawie zadania do Budżetu Osiedlowego Rady Osiedla na lata 2019-2024 26/07/2023
111/23 15/02/2023 uchwała w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Szczecin dz. 22/32 w rejonie ul. Staromiejskiej w Szczecinie. 26/07/2023